Region Jnkpings ln Psykiatri och missbruk
plus.rjl.se/samverkan

Att stärka barn-och familjeperspektiv vid missbruk

FoUrum, Region Jönköpings län fick under 2012-2014 medel för att driva arbetet med utveckla stöd i föräldrarollen till personer med missbruk eller beroendeproblematik. Flera kommuner i länet formulerade gemensamt rutiner för samverkan och för att beakta barnperspektivet inom bl.a skola och socialtjänst". Läs mer om utvecklingsarbetet i länet: Slutrapport av Inger Axelsson, FoUrum. Då satsningen visat på goda resultat och fortsatt behov, erbjuds  fördjupningsutbildningen "Att stärka barn- och föräldraperspektivet vid missbruk och beroende" via FoUrum.

Mer om utbildningen, innehåll och utbildningstillfälle

Länet utvecklar barn- och föräldraperspektivet

Nässjö har genomfört två utbildningsomgångar, hösten 2015 samt hösten 2016 samt en gemensam uppföljningsträff Januari 2017.

Utvärdering av kursen:

"Viktig och bra utbildning" "Bra att få sitta tillsammans och utarbeta en konkret handlingsplan – "tänka till”

Eksjö kommun genomför en utbildningsomgång under våren 2017

 

Uppdaterad: 2017-04-05
Cecilia Strandlund, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling