Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontakt

Oskar Löfgren
Verksamhetschef röntgen
010–242 24 38

Uppdaterad: 2017-11-30
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik