Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Nationella riktlinjer (NR), sydöstra sjukvårdsregionen

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Mer information:

Pågående arbete med Nationella riktlinjer (NR)

NR ämnesområde
Adm.ansvarig

 

Preliminär-alternativt slutversion
förväntas klar

NR:s koppling till
befintliga RMPG eller andra
nationella grupper

Datum - Regionalt seminarium beräknas genomföras

 

Demens

Adm. ansvarig
Charlotte Lindqvist, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Östergötland/sekr rmpg primärvård

Jönköping
PÅGÅR - Revidering

Deltagare/sakkunnig
Erik Stomrud, ST-läkare, Emmaboda Hälsocentral

Preliminär version

Remissversion


Slutliga version publiceras under hösten 2017

 

RMPG neurosjukdomar

 

- 10 feb 2017 nationellt seminarium
- 31 mars 2017 sista svarsdag Länsvisa remissvar
- Följsamhet till nuvarande riktlinje kartläggs under våren 2017
- Länsvisa seminarier våren 2018 där Socialstyrelsen medverkar

Depression
och ångest

Adm. ansvarig
Natalie Bertling, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Östergotland/sekr rmpg psykiatri


Östergötland
PÅGÅR - Revidering

Deltagare/sakkunnig

 • Malin Bäck,
  socionom, psykoterapeut
  Värnamo sjukhus
 • Bjarne Nilsson-Olinder
  överläkare
  Lasarettet i Motala

Preliminär version

Socialstyrelsen

Läkemedels-rekommendationer

 

RMPG psykiatri

NPR depression och ångest (nytt 2015)

Socialstyrelsen

- Regionala seminarier sjukvårdsregionalt stöd
21 mars
- Sista svarsdag 31 mars 2017
- Slutlig version publiceras under hösten 2017
- Regionala seminarier våren 2018 där Socialstyrelsen medverkar

Strokesjukvård

Adm. ansvarig
Christoffer Martinelle, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Östergötland

Östergötland
PÅGÅR - Revidering

Deltagare/sakkunnig

 • Andreas Hurve
  spec. läk medicin
  Kalmar
 • Margarita Callander
  överläkare US
  Linköping
 • Patrick Vigren
  specialistläkare neurokirurgi US Linköping

Preliminär version
Socialstyrelsen

Slutversion årsskiftet prel. jan 2018

RMPG neurosjukdomar

Nationella programrådet för stroke
 

- Workshop Stockholm i mars 2017
- Sjukvårdsregionalt seminarier 13 sept 2017 där Socialstyrelsen medverkar
- Sista svardagen 30 sep 2017

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Adm. ansvarig
Susanne Yngvesson, utredare, Region Jönköpins län
Jönköping
PÅGÅR - Revidering

Deltagare/sakkunnig
RMPG HS
Jesper Ekberg ansvarig remissvar

Deltagare/sakkunnig

 • Hans Lingfors
  distriktsläkare Futurum, Jönköping
Remissversion publiceras 14 november 2017

Slutversion prel. sommaren 2018

RMPG Hälsofrämjande strategier

 

-Workshop Stockholm i oktober 2017
-Nationellt seminarium januari 2018 där Socialstyrelsen medverkar
-Sista svarsdagen 9 feb 2018

Schizofreni

Adm. ansvarig

Kalmar
Uppdatering

Deltagare/sakkunnig
Förfrågan gått till RMPG Psykiatri

Remissversion under hösten 2017

RMPG Psykiatri

22 januari 2016 hearing i Stockholm

Endometrios

Adm. ansvarig

Kalmar

Deltagare/sakkunnig
Nominering pågår

Remissversion 2018

RMPG Kvinnosjukvård

 

Uppstart 23 mars 2017

i Stockholm

Epilepsi

Adm. ansvarig
 

Kalmar

Deltagare/sakkunnig
Nominering pågår

Remissversion 2018

RMPG neurosjukdomar mfl

Uppstart 23 mars 2017

i Stockholm

Psoriasis

Adm. ansvarig

Kalmar

Deltagare/sakkunnig
Nominering pågår

Remissversion 2018 Verksamhetsansvarig hud Uppstart 23 mars 2017 i Stockholm

Ansvariga för samordning

Region Jönköpings län
Susanne Yngvesson

Landstinget i Kalmar län
Leni Lagerqvist

Region Östergötland
AnnaCarin Forsmark

Uppdaterad: 2017-10-16
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion