Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Nationella riktlinjer (NR), sydöstra sjukvårdsregionen

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Mer information:

Pågående arbete med Nationella riktlinjer (NR)

NR ämnesområde
Adm.ansvarig

 

Preliminär-alternativt slutversion
förväntas klar

NR:s koppling till
befintliga RMPG eller andra
nationella grupper

Datum - Regionalt seminarium beräknas genomföras

 

Strokesjukvård

Adm. ansvarig
Christoffer Martinelle, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Östergötland
Christoffer.martinelle@
regionostergotland.se

Östergötland
PÅGÅR - Revidering

Deltagare/sakkunnig

 • Andreas Hurve
  spec. läk medicin
  Kalmar
 • Margarita Callander
  överläkare US
  Linköping
 • Patrick Vigren
  specialistläkare neurokirurgi US Linköping

Preliminär version
Socialstyrelsen

Slutversion årsskiftet prel. jan 2018

RMPG neurosjukdomar

Nationella programrådet för stroke
 

- Workshop Stockholm i mars 2017
- Sjukvårdsregionalt seminarier 13 sept 2017 där Socialstyrelsen medverkar
- Sista svardagen 30 sep 2017

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Adm. ansvarig
Susanne Yngvesson, utredare, Region Jönköpins län
Jönköping
PÅGÅR - Revidering

Deltagare/sakkunnig
RMPG HS
Jesper Ekberg ansvarig remissvar

Deltagare/sakkunnig

 • Hans Lingfors
  distriktsläkare Futurum, Jönköping
Remissversion publiceras 14 november 2017

Slutversion prel. sommaren 2018

RMPG Hälsofrämjande strategier

 

-Workshop Stockholm i oktober 2017
-Nationellt seminarium 16 januari 2018 där Socialstyrelsen medverkar
-Sista svarsdagen 9 feb 2018

Schizofreni

Adm. ansvarig

Kalmar
Uppdatering

Deltagare/sakkunnig
Zornitsa Dimitrova RÖ
Ulf Rogberg RJL
Sofia Velinder LKL

Remissvar inskickat 12 januari 2018
Konsekvensbeskrivning daterat 180110
Publicering slutversion sommar 2018

RMPG Psykiatri

28 november 2017 regionalt seminarie

Kommunerna region Jönköpins län GAP 171128

GAP-analys Nässjö Kalmar läns kommunerna 171128

NR schiz regionalt seminarie 171128

Endometrios

Adm. ansvarig

Kalmar

Deltagare/sakkunnig
Lollo Makdessi

Publicering av remissversion 20-22 mars 2018, sista svarsdag 31 maj 2018

RMPG Kvinnosjukvård

 

Workshop 23 januari i Stockholm
Regionalt seminarie via video 20 april 2018

Epilepsi

Adm. ansvarig

Kalmar

Deltagare/sakkunnig
Patrick Vigren (vuxna) Helene Sundelin (barn)

Publicering av remissversion 20-22 mars 2018, sista svarsdag 31 maj 2018

RMPG neurosjukdomar mfl

Workshop 23 januari i Stockholm
Regionalt seminarie via video 19 april 2018

Psoriasis

Adm. ansvarig

Kalmar

Deltagare/sakkunnig
Birgitta Stymne

Publicering av remissversion 20-22 mars 2018, sista svarsdag 31 maj 2018 Verksamhetsansvarig hud Workshop 23 januari i Stockholm
Regionalt seminarie via video 18 april 2018

Ansvariga för samordning

Region Jönköpings län
Susanne Yngvesson

Landstinget i Kalmar län
Leni Lagerqvist

Region Östergötland
Christoffer Martinelle

Uppdaterad: 2018-01-17
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion