Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Nationella riktlinjer (NR), sydöstra sjukvårdsregionen

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Mer information:

 

Pågående arbete med Nationella riktlinjer (NR)

Ämnesområde
Ansvarig
Status

Deltagare*

Beräknas klart

Kopplingar

Planerade
seminarier

Demens

Jönköping

Revidering pågår

Erik Stomrud
ST-läkare
Emmaboda hälsocentral

Preliminär version

Remissversion

Slutlig version hösten 2017

RMPG neurosjukdomar

Nationellt seminarium 10 februari 2017

Sista svarsdag för länsvisa remissvar 31 mars 2017

Följsamhet till nuvarande riktlinje kartläggs våren 2017

Länsvisa seminarier våren 2018 där Socialstyrelsen medverkar

Depression
och ångest

Östergötland

Revidering pågår

Malin Bäck
socionom
psykoterapeut
Värnamo

Bjarne Nilsson-Olinder
överläkare
Motala

Preliminär version

Socialstyrelsen

Läkemedels-rekommendationer

Slutversion hösten 2017

RMPG psykiatri

NPR depression och ångest

Socialstyrelsen

Regionala seminarier 21 mars 2017

Sista svarsdag 31 mars 2017

Regionala seminarier våren 2018 där Socialstyrelsen medverkar

Strokesjukvård

Östergötland

Revidering pågår

Andreas Hurve
specialist
medicin
Kalmar

Margarita Callander
överläkare
US Linköping

Patrick Vigren
specialist
neurokirurgi
US Linköping

Preliminär version
våren 2017

Slutversion jan 2018

RMPG neurosjukdomar

Nationella programrådet för stroke

Workshop mars 2017 i Stockholm

Regionalt seminarium september 2017 där Socialstyrelsen medverkar

Sista svarsdag 31 september 2017

Sjukdoms-förebyggande

Jönköping

Revidering pågår

RMPG HS är kontaktad

Remissversion sommar 2017

RMPG Hälsofrämjande strategier

 

Schizofreni

Kalmar

Uppdatering

Förfrågan har gått till RMPG Psykiatri

Remissversion hösten 2017

RMPG Psykiatri

Hearing 22 januari 2016 i Stockholm

Endometrios

Kalmar

Nominering pågår

Remissversion 2018

RMPG Kvinnosjukvård

Start 23 mars 2017 i Stockholm

Epilepsi

Kalmar

Nominering pågår

Remissversion 2018

RMPG neurosjukdomar mfl

Start 23 mars 2017 i Stockholm

Psoriasis

Kalmar

Nominering pågår

Remissversion 2018

Verksamhetsansvarig hud

Start 23 mars 2017 i Stockholm

*sakkunniga i ämnet som deltar i prioriteringsarbetet

Ansvariga för samordning

Region Jönköpings län
Susanne Yngvesson
susanne.yngvesson.strid@rjl.se

Landstinget i Kalmar län
Leni Lagerqvist
leni.lagerqvist@ltkalmar.se

Region Östergötland
AnnaCarin Forsmark
anna-karin.forsmark@regionostergotland.se

Uppdaterad: 2017-01-25
Conny Thålin, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion