Region Jnkpings ln Svenska Barnreumaregistret
plus.rjl.sebarnreumaregistret

Kille med blå jacka, foto: Smålandbilder.se

Om Svenska Barnreumaregistret

Varför behövs kvalitetsregister?

Kvalitetsregister behövs för att kunna följa effekter och bieffekter av vård och behandling både på kort och lång sikt. En stor fördel är att så många patienter som möjligt kan följas kontinuerligt. Barn och ungdomar i Sverige med JIA, som är en förkortning för Juvenil Idiopatisk Artrit, och betyder ledinflammation hos barn utan känd orsak, följs fortlöpande i Svenska Barnreumaregistret. Muntligt tillstånd från patient och/eller vårdnadshavare behövs.

Registret följer Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Enligt Sekretesslagen har ingen annan än den som är behörig tillgång till dina uppgifter.

Barn och reumatisk sjukdom

Barn kan precis som vuxna drabbas av reumatisk sjukdom. Till skillnad från reumatism hos vuxna, som ju är en av våra folksjukdomar, är barnreumatism en ganska ovanlig sjukdom.Årligen insjuknar ca 250 barn och ungdomar i JIA.

Barn- och vuxenkvalitetsregister

Barn- och vuxenkvalietsregister är en samlingsplats för flera barnregister dit också Svenska Barnreumaregistret hör. Registren har samma tekniska plattform som kallas Compos.
Mer information om Barn- och Vuxenkvalitetsregister

Other languages

Logga in

Vad är ett kvalitetsregister?

Årsrapport

Verksamhetsberättelse

Uppdaterad: 2016-10-20
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion