Region Jnkpings ln Barn och unga
plus.rjl.se/samverkan

Webbaserat stöd för barn och unga

Ett grundkrav i den statliga överenskommelsen om barn och ungas psykiska hälsa är att kommuner och landsting/regioner tillsammans ska tillhandahålla webbaserad information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp. Informationen ska vara tillgänglig på kommunernas och landstingens/regionernas hemsidor.

Det kan vara information som rör:

  • akut hjälp
  • allvarliga tillstånd och problem som kräver specialistinsats
  • problem som inte kräver specialistinsats för psykisk ohälsa
  • hjälp med att bedöma problem
  • frågor och råd, bland annat om vilket stöd och hjälp man kan söka

Läs mer:

Kontakter

Marie Rahlén Altermark
Länssamordnare barn och ungas psykiska hälsa
FoU-ledare, Kommunal utveckling
Region Jönköpings län
076-771 52 12

Helena Pellnor
Kommunikationsstrateg
Sektionschef
Region Jönköpings län
036-32 40 60 (kommunikationsavdelningen)

 

Uppdaterad: 2016-10-18
Marie Rahlén Altermark, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling