Region Jnkpings ln Äldre och kultur
plus.rjl.se/aldreochkultur

Folkparksprojektet 2012/2013

Senaste nytt om Interaktivt teaterprojekt med tema "Folkparken" våren 2013


Föreställningar är nu genomförda på Rosengården Jönköping, Österliden Vetlanda, Stattutgatans äldreboende Jönköping och detta med ett gott resultat. De boende har varit engagerade vid föreställningarna och uppskattat att få locka fram sina minnen och erfarenheter från Folkparken. Till hösten planeras 4 ytterligare föreställningar i länet.

 

Senaste Nytt 2013-01-21

I samarbete med Smålands Musik & Teater kan vi nu erbjuda en interaktiv teaterföreställning med temat FOLKPARKEN som bygger på de äldres och personalens delaktighet.

Föreställningen inkluderar tre besök där både de äldre och personalen engageras. De tre besöken bygger på ett gemensamt tema som byggs upp tillsammans med de äldre och där deras erfarenheter tas tillvara.

Vid första tillfället träffar skådespelaren Pekka Paloviita personalen, för att förankra och förbereda dem på dess medverkan. Vid det andra tillfället träffar sångerskan och pianisten Karin Seiborg de äldre tillsammans med personalen i syfte att diskutera temat och stimulera de äldre att lyfta fram sina erfarenheter. Vid det tredje tillfället sker själva föreställningen på temat Folkparken där både rekvisita och interaktivitet förekommer.

Mellan varje tillfälle är det 2-3 veckor.

Vi planerar två föreställningar på våren och två på hösten.

 

Rubrik 2

Normal

Uppdaterad: 2013-08-08
Julia Sandwall, Kulturprojekt