Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Egenvård för läkemedelshantering

För en god och säker läkemedelsanvändning i hemmet ska vårdgivaren stämma av med vårdtagaren att denne har förstått hur läkemedlen ska hanteras.

Läkemedelshantering omfattas enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2000:1 av ordination, förvaring, beställning av läkemedel, iordningställande och administering samt uppföljning av behandling (läkemedelsgenomgång).

Läkaren ansvarar för att bedöma om patienten kan hantera sina läkemedel på egen hand eller med stöttning av annan person, tex anhörig. Detta kallas egenvård. Om patienten inte klarar detta behövs hälso- och sjukvårdsåtgärder.

Underlag för bedömning

Ett underlag för att underlätta bedömning av behov av hjälp från hälso- och sjukvården är framtaget i Läkemedelsprojektet (samverkansprojekt mellan kommun och region). Underlaget kan användas av läkare, sjuksköterska eller farmacevt vid samtal kring läkemedel och läkemedelshantering

Underlag för bedömning av läkemedelshantering i hemmet

En rutin med tips kring bedömningen kan underlätta arbetet: Rutin för underlag

Ansvar för läkemedelshantering i hemmet

För att klargöra för patient, närstående och vårdpersonal som är involverade i läkemedelshanteringen vem som gör vad bör en plan tas fram. Följande filer är exempel på hur det kan se ut.

Kontakt

Malin Holmqvist (ansvarig)
Läkemedelsförsörjning/Klinisk farmaci Jönköping
malin.m.holmqvist@rjl.se

Gerd Petersson
Läkemedelsförsörjning/Klinisk farmaci Värnamo
gerd.petersson@rjl.se

Anna Adamsson
Läkemedelsförsörjning/Klinisk farmaci Höglandet
anna.adamsson@rjl.se

Mer information

Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6)

Egenvårdsbedömning Region Jönköpings län

Uppdaterad: 2017-04-24
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service