Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelsgenomgångar

Syfte

Läkemedelsgenomgångar är en modell för att förebygga och åtgärda läkemedelsrelaterade problem (LRP). Ett läkemedelsrelaterat problem är ”en händelse eller omständigheter som involverar läkemedelsbehandling som faktiskt eller potentiellt hindrar/interagerar med önskat hälsoutfall” .

Riktlinjer

Länsövergripande riktlinjer för arbete med läkemedelsgenomgångar finns i Läkemedelskommitténs Riktlinjer för läkemedelshantering
Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsavstämning.
Riktlinjen finns sammanfattad i Flödesschema läkemedelsgenomgång

  • Enkel läkemedelsgenomgång ska göras på alla patienter som är över 75 år och har 5 eller fler läkemedel eller på patienter som har läkemedelsrelaterade problem.
  • En fördjupad läkemedelsgenomgång är ett arbetssätt för att systematiskt analysera, ompröva och följa upp en patients läkemedelsanvändning. Ofta görs dessa i team.

Arbetsmaterial vid läkemedelsgenomgång

Fakta och stöd vid läkemedelsgenomgång

Goda exempel

Apotekare på vårdcentral

Mål och uppföljning

Läkemedelskommittén samordnar mätningar för uppföljning av arbetet. Dessa finns samlade under Mål och resultat

Kontakt

Judit Dénes (ansvarig)
Klinisk apotekare
010-244 87 85

Malin Holmqvist
Klinisk apotekare
010-242 19 69

Anna Wiberg
Klinisk apotekare
010-242 19 69

Apotekare kan medverka vid läkemedelsgenomgångar. För mer information, kontaktas ovanstående.

Mer information

Läkemedelsgenomgångar ingår i regionens patientsäkerhetsarbete "Säker vård - alla gånger"
Läkemedelsrelaterade problem

SKL har tagit fram ett åtgärdsprogram för Läkemedelsrelaterade problem. Läkemedelskommittén rekommenderar att åtgärdsprogrammet följs i både öppen och sluten vård.
Åtgärdsmaterialet finns sammanfattat i SKLs brsochyr Läkemedelsrelaterade problem.

Uppdaterad: 2017-08-16
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service