Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Uppföljning av hur din vårdtagare mår -skattning och trigger

Triggerlistan är reviderad av Läkemedelskommittén våren 2016, efter förlagan som gjordes inom programmet Patientsäkerhet & läkemedel med fokus på äldre 2006. Medverkande då var Läkemedelskommittén, Qulturum, Apoteket AB och kommunal vårdpersonal i Jönköpings län.

Arbetsbladet för sömn- och aktivitet är hämtat från en blankett utformad av Helsingborg. Innehållet används bland annat vid registering i BPSD-registret.

Tips inför användande

Triggerlistan kan ses som ett hjälpmedel vid uppföljning av hur läkemedel fungerar för äldre. Blanketten med ett antal markörer, sk triggers, används för att få en bild av hur vårdtagaren mår under en tidsperiod. Genom att följa och bedöma vårdtagaren vid flera tillfällen under dygnet och systematiskt registrera detta kan man skapa sig en bättre bild av hur vårdtagaren mår. Genom att anhörig, eller de som arbetar närmast vårdtagaren, fyller i listan vägs flera iakttagelser in i bedömningen av vårdtagaren.

Aktivitetsbladet används på liknande sätt som triggerlistan för att följa upp hur läkemedel fungerar för äldre men är uppdelad på sömn- och aktivitet och registreras timme för timme.

Exempel på användningsområden

  • Inför en planerad läkemedelsgenomgång.
  • Efter insättning av nytt läkemedel eller utsättning av läkemedel.
  • I samband med att en vårdtagare flyttat in på boendet eller vårdats på annan enhet.

Arbetsgång

  • Beslut tas om att en uppföljning ska göras och varför.
  • Anhörig, alternativt alla vårdgivare runt vårdtagaren, informeras om att en uppföljning ska göras/ pågår.

Analys av resultatet

  • Analysera resultatet tillsammans med ansvarig läkare och sjuksköterska.
  • Tänk på möjligheten att använda resultatet vid samtal med vårdtagaren och/eller de anhöriga.
Uppdaterad: 2016-06-23
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion