Region Jnkpings ln Psykiatri och missbruk
plus.rjl.se/samverkan

Lärande och utbildningar

Aktuella utbildningar:

Se: Kurs och Konferens

Utildning i Förstärkt Barn- och Föräldraperspektiv i Jönköpings län

Målgrupp för utbildningen är personal verksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, frivilligorganisationer och andra myndigheter och berörda organisationer som i sitt arbete möter föräldrar med missbruk eller beroende och/eller deras barn.Under våren 2017 kommer två utbildningstillfällen att erbjudas.

Läs mer och ta del av Kursmaterialet här: http://www.can.se/utbildningsfilm

Eksjö genomför utbildningsomgång våren 2017

Baskurs i Missbruk och beroende, Region Jönköpings län

Årligen arrangerar kommunerna och Region Jönköpings län nationella baskursen i missbruk och beroende. 2016 genomfördes den i oktober. Kursen bygger på SKL:s projekt Kunskap till Praktik. Kursen är framtagen av ledande experter inom missbruks- och beroendevård i Sverige. Information om Baskurs Missbruk hösten 2017 kommer att annonseras här!

Syftet är att erbjuda:

  • implementering av riktlinjer och utveckla samverkan mellan huvudmännen kommuner och region.
  • att ge deltagarna dels en adekvat bild av problemens komplexitet, dels verktyg för att utveckla sitt arbete.
  • att utveckla en gemensam kunskapsbas över huvudmannaskapsgränser.

Nedan finner Du material från Baskurs Missbruk 2016

Utvärdering av baskurs Riskbruk missbruk beroende 2016

 

Om Konferensen "Stöd till anhöriga vid missbruksproblem" 2016

Den 17 mars 2016 samlades länet kring frågan om familjer med missbruks- och beroendeproblematik. Hur kan vi tillsammans utveckla stödet till anhöriga, vuxna och barn? Vilken forskning finns och hur använder vi den?

På programmet återfanns:

  • Ann Söderlund - producent till Djävulsdansen
  • Susanna Alakoski - Anhörighelvetet
  • Olivia Trygg - Trygga Barnen
  • Agneta Trygg - Trygga Vuxna
  • Carina Bång - om CRAFT-metoden
  • Cecilia Strandlund - riktlinjer gällande stöd

Utvärdering av konferensen

Ett referat från konferensen finns att ta del av på FoUrums webbplats

Nedan har vi samlat de presentationsmaterial som föreläsarna använde:

Nationella riktlinjer för stöd till anhöriga vid missbruksproblem, Cecilia Strandlund (pdf, nytt fönster)

Trygga vuxna, Agneta Trygg (pdf, nytt fönster)

Bildspel från de valbara seminarierna

1. Hjärta för barn (pdf, nytt fönster)

1. Linus-gruppen (pdf, nytt fönster)

2. Jag vill, jag kan, jag törs (pdf, nytt fönster)

3. BRA-samtal (pdf, nytt fönster)

4. Musslan stödverksamhet (pdf, nytt fönster)

4. FIFA-projektet (pdf, nytt fönster)

5. Utveckla samverkan i socialtjänsten (pdf, nytt fönster)

 

 

 

Kontakter

Cecilia Strandlund
Kommunal utveckling, Region Jönköpings län

036-10 24 54

Johan Björk
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
johan.bjork@rjl.se
036-32 33 32

 

 

Uppdaterad: 2017-04-05
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling