Region Jnkpings ln Regionbibliotek
www.rjl.se/regionbibliotek

Läsfrämjande

Regionbibliotek Region Jönköpings län och folkbiblioteken i Jönköpings län har en gemensam vision: Jönköpings län – ett län av läsare.
Utifrån denna vision arbetade vi under 2015 fram en gemensam läsfrämjandeplan, som antogs på bibliotekschefsmötet den 4 december 2015.
Nu fortsätter arbetet bl a med läsfrämjandeplaner i kommunerna, gemensamma satsningar och kompetensutveckling där vi tillsammans drar vidare för att nå vår vision.

Gemensam läsfrämjandeplan (pdf, nytt fönster)

 

 

 

För mer information:
Johanna Billvén, Regionbibliotek Region Jönköpings län

Uppdaterad: 2017-01-24
Christina Alloh, Regionbibliotek Region Jönköpings län