Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Strokerehabilitering
- mätresultat 2014

 

Rapportering Samrehab 2014

Månad Antal överrapporterade patienter och var det har rapporterats. Rehabplan från sjukhuset Antal dagar mellan överrapportering och utskrivning medel (sg och at), samt variation Antal svår Antal lätt/måttlig Rehabplan vid 3 mån uppföljning
Jan 6 5 at md 2,3 (0-4 d) sg md 1 (0-3 d) 4 2  
Feb 16 11 at md 2,2 (1-4 d)
sg md 1 (-1 - 3 d)
9 7  
Mars 11
K= 7
RM=2
(2 ej rapporterade)
7 at md 2,2(1-13d)
sg md 0,7 (0-3)
6 5  
April 9
K=8
1 pt ej ö.rapp
5 at md 2 (0-6 d)
sg md 1,5 (0-6 d)
3 6  
Maj 7
K=5
RM=1
avliden 1
3 at md 1 (0-3 d) sg md 1,2 (0-4d 4 3  
Juni 5(+1 pt som ej önskar ö.rapp)
K=4
RM=1
4 at md 1 (0-3 d) sg md 1,8 (1-4 d) 4 2  
Juli 6
K=4
Pv=2
4 at md 1,2d (0-3) sg md 0,7d (0-2) 5 1  
Aug 11
K=9
RM=2
8 at md 1,8d (0-5) sg md 0,8d (0-2) 7 4  
Sept 8
K=7
pv=1 (SG)
4 at md 1,6 (1-3) sg md 1 (0-2) 7 1  
Okt 3
K=3
1 at md 1,6 (1-3) sg md 1 (0-2) 3 0  
Nov 11
K=8
RM=3
8 at md 2,6 (0-8) sg md 1,3 (0-6) 10 1  
Dec            


Rapportering kommuner 2014

Månad/enhet Värnamo kommun Vaggeryd kommun Gislaved kommun Gnosjö kommun  
  Antal Väntetid Antal Väntetid Antal Väntetid Antal Väntetid Rehabplaner
Jan 1   2   1 Inom 1 v 0   4
Feb 6 Inom
3 dygn
    2 Inom 1 v 1 Inom
3 dgr
7
Mars     1 Inom
3 dygn
0        
April     1 Inom 3 dygn 0       1
Maj     1 Inom
3 dygn
2 Inom 1 v     3
Juni 3       1 Inom 1 v     4
Juli 1                
Aug 4   2           5
Sept     2            
Okt     1   1 Inom 1 v      
Nov     2           2
Dec                  

 

Rapportering primärvård 2014

Månad/enhet Skillingaryd vårdcentral Väster vårdcentral Vråens vårdcentral Rydaholms vårdcentral
  Antal Väntetid Antal Väntetid Antal Väntetid Antal Väntetid
Jan 0   0   1   0  
Feb 0   0   1   0  
Mars 0       0      
April 0       1      
Maj         1      
Juni         0      
Juli         1      
Aug                
Sept                
Okt                
Nov                
Dec                

Kontakt

Anna Fagerberg

Samrehab, Värnamo sjukhus

Uppdaterad: 2015-08-28
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion