Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Strokerehabilitering
- mätresultat 2013

 

Rapportering samrehab 2013
Månad Antal överrapporterade patienter och var det har rapporterats. Rehabplan från sjukhuset Antal dagar mellan överrapportering och utskrivning medel (sg och at), samt variation Antal svår Antal lätt/måttlig Rehabplan vid 3 mån uppföljning
Maj 5 5 2
(variation 0-7)
5 0  
Juni 7 3 0,8
(varitaion 0-2)
7 0  
Juli 7 4 1
(variation1-3)
5 1  
Aug 4 2 1 (variation 0-2) 4 0  
Sept 7 3 2,5
(variation 0-7)
4 3  
Okt 3 1 1,6
(variation 1-5)
1 2  
Nov 6 3 AT 1,3 spridning
0-4 dgr
SG 0,8 d
(spridning 0-2 d)
4 2  
Dec 8 5

AT 0,75
(varitaion 0-4)
SG 0,9
(variation 0-3)

5 2  

 

Primärvård och kommun 2013
Enhet Antal inrapporterade patienter Kontakt inom 1 v eget boende   Kontakt inom
3 dgr
särskilt boende
Antal pt med rehabplan
Värnamo kommun jun-aug: 6
okt: 0
nov: 1
jun-aug: 2
okt: 0 nov:0
juni-aug: 4 juni-aug:4 okt:0
nov:1
Vaggeryd kommun        
Gislaved kommun juni-aug: 7
okt: 1
okt: 1 juni-aug: 3 särskilt boende, korttids 4 pt som omhändertogs inom 7 dgr juni-aug: 7 okt:0
Gnosjö kommun okt: 3
nov: 2
okt: 2 nov: 2   okt: 3
nov: 2
Skillingaryds vårdcentral juni-aug: 0 juni-aug:0   juni-aug

Kontakt

Anna Fagerberg (Samrehab)

Samrehab, Värnamo sjukhus

Uppdaterad: 2015-08-28
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion