Region Jnkpings ln Barn- och Vuxen kvalitetsregister
plus.rjl.sebarnochvuxenkvalitetsregister

'

Intervju med Per Lewander

1. Vilken bakgrund har du?

Jag är specialist i pediatrik och skolhälsovård sedan 80-talet och arbetar sedan dess vid Barn-o Ungdomskliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping, där jag är huvudansvarig för barnnefrologi, barnreumatologi och endokrinologi. Jag har också sedan 2000-talets början arbetat med IT-utveckling i landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen med bl.a. Patientöversikten och Läkemedelsstöd.

Sedan 2007 arbetar jag tillsammans med Professor Boel Andersson Gäre, Jönköping med samordning och utveckling av kvalitetsregister inom pediatrik och habilitering.

2. Du är registerhållare för Barn- och vuxenkvalitetsregister - vad innebär det?

De olika registren inom Barn- och vuxen kvalitetsregister delar en gemensam IT-plattform som heter Compos. Registren samverkar bland annat i arbetet med att utveckla och enas om gemensam funktionalitet, generiska hälsodata, livskvalitetsformulär och  tillgängliggöra dessa på plattformen. Jag leder och samordnar detta arbete mellan de olika ingående registren och företräder och infomerar om Barn och vuxenkvalitetsregister för SKL, IT-leverantörer och andra registergrupper.

De register som ingår i Barn- och vuxen kvalitetsregister samarbetar kontinuerligt med andra kvalitetsregister för pediatrik, habilitering och barnhälsovård.


3. Vill du kortfattat berätta om din roll som registerhållare för BNR! Vad innebär det? Finns några resultat från BNR som du vill lyfta fram?

Rollen som registerhållare för BNR innebär i nuläget att med stöd av styrgruppen och medarbetare  vara utvecklingsansvarig för registret ,ansvara för ansökningar och finansiering via SKL samt vara kontaktperson gentemot patienter, andra registerhållare ,IT- och journalsystemleverantörer.

Än är det för få patienter inkluderade i BNR för att presentera resultat men när vi nu infört livskvaliteinstrumentet DISABKIDS kommer det bli värdefullt att se om detta korrelerar till barnens njurfunktion och hur man i såfall skulle kunna förbättra livskvaliten.

4. Vilka ser du som framtida utmaningar med BNR?

Den största utmaningen i nuläget  är att få vårdgivarna med stöd av verksamhetscheferna att registrera alla sina patienter i BNR så att vi därigenom kan ta fram underlag för kunskapsutveckling till nytta för våra barn och ungdomar med njursjukdomar.

Per Lewander

Arbete Barnläkare i Norrköping

Gör på fritiden Seglar och åker långfärdsskridskor

Bästa bok Flyga drake

Bästa film Searching for Sugar man

Betyder mycket för mig Naturen

Önskar inför framtiden Möjlighet att fortsatt ägna mig åt det jag tycker är värdefullt i livet
 

Uppdaterad: 2015-03-04
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion