Region Jnkpings ln Barn- och Vuxen kvalitetsregister
plus.rjl.sebarnochvuxenkvalitetsregister

Gunilla Rydberg

Intervju med Gunilla Rydberg

Vilken bakgrund har du?

Jag är barnläkare med subspecialisering inom barnneurologi med habilitering och anställd på barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköping sedan 1992.  Jag har varit chef för barnhabiliteringen i 6 år och men har sedan april 2013 titeln medicinsk rådgivare med personalansvar

Vill du kortfattat berätta om din roll som registerhållare för Nationellt kvalitetsregister för habiliteringen (HabQ)? Vad innebär det? Finns några resultat från HabQ som du vill lyfta fram (gärna i en graf).

Min roll som registerhållare är framförallt att hålla ihop arbetet med registret och den vidareutveckling och nationella implementering som pågår. Jag ansvarar även för ansökan. Det mesta av arbetet utförs av vår registerutvecklare Pia Ödman och registersamordnare Britt- Marie Ekholm samt övriga i arbetsutskottet.

Just nu är registret inne i en väldigt expansiv period när vi går från att vara ett regionalt register för fem landsting till att inom ett par år omfatta de allra flesta av landets habiliteringsenheter samtidigt som vi utökar antalet grupper som omfattas av registret.

Vi börjar nu kunna jämföra barn med autism och barn med cp t.ex. vid skattning av olika dimensioner för livskvalitet enligt EQ5D-Y som är det vi använt sedan starten.

I föräldrarnas svar på frågan om deras barn klarar av att genomföra vanliga aktiviteter ser vi tydligt konsekvenserna av funktionsnedsättningen och kan jämföra barn med olika diagnoser.
Se statistik

Vilka ser du som framtida utmaningar och möjligheter med HabQ?

Habiliteringens insatser är svåra att utvärdera i randomiserade studier och att i ett kvalitetsregister följa upp de insatser som görs samtidigt som man följer naturalförlopp för barn – och snart även vuxna – med olika typer av funktionsnedsättningar ger ny kunskap.

Denna unika kunskap kan vi sedan använda för att förbättra kvaliteten i de insatser som ges till personer med funktionsnedsättningar.

Många register är under utveckling för personer med olika neurologiska tillstånd och behov av habilitering och utmaningen är att kunna samordna insamlande och utvärdering av data i de olika registren.  Där är svenska barn och vuxenregistret föregångare och utgångspunkt för denna viktiga samverkan. Utmaningen är att på ett effektivt sätt kunna ta tillvara och använda den stora mängd information som registren kommer att innehålla framöver i arbetet för patienternas bästa.

Publicerad 13 november 2013

 

 

 

Gunilla Rydberg

Arbete Habläkare i Jönköping och registerhållare för HabQ

Gör på fritiden Hjälper yngsta dottern i stallet

Bästa bok Sommarens kanske bästa bok - PO Enquists Liknelseboken

Bästa film Chocolat

Betyder mycket för mig Vårt sommarställe på Öland

Önskar inför framtiden En jämlik vård

Uppdaterad: 2015-03-04
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion