Region Jnkpings ln Barn- och Vuxen kvalitetsregister
plus.rjl.sebarnochvuxenkvalitetsregister

Rolf ZetterströmRolf Zetterström, barnläkare och registerhållare

Vilken bakgrund har du?
Barnläkare som under läkarutbildningen tog ett uppehåll i studierna för att på heltid ägna mig åt preklinisk neurovetetenskaplig forskning. Jag arbetade efter att ha blivit färdig specialist på sektionen för diabetes, endokrinologi, metabolism och obesitas på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Intresset för medfödda metabola sjukdomar förde mig så småningom till laboratoriet Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset som också inrymmer PKU-laboratoriet där screeningen av alla nyfödda barn sker. Jag arbetar dock alltjämt en dag i veckan på metabolsektionen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Vill du kortfattat berätta om din roll som registerhållare för Registret för medfödda metabola sjukdomar (RMMS). Vad innebär det?
Min roll så här långt har huvudsakligen varit att förankra RMMS bland kollegorna och att se till att få till en fungerande styrgrupp och tillsammans med Styrgruppens ordförande Lene Sörensen bygga upp registret från början. Vi sökte och fick medel från Nationella Kvalitetsregisters beslutsgrupp i januari 2012 och började kunna registrera patienter för knappt ett år sedan.

Det fanns sedan tidigare en önskan inom professionen som arbetar med patienter med medfödda metabola sjukdomar att starta ett register och behovet ökade ytterligare efter att vi i slutet av 2010 utökade antalet sjukdomar vi screenar för (PKU provet) från fem till 24.                                                                                                                 

Vilka ser du som framtida utmaningar och möjligheter med RMMS?
Att få personerna som arbetar med barn och vuxna med medfödda metabola sjukdomar att regelbundet använda och förbättra registret. En viktig del i detta är att det blir tekniskt möjligt för de olika journalsystemen att kommunicera med registret. En förhoppning är också att patienterna själva och föräldrarna till barn med medfödda metabola sjukdomar skall kunna använda registret för att enklare kunna kommunicera med oss vårdgivare och för att förbättra vården.

Slutligen hoppas jag att våra nationella data tillsammans med data från andra länder skall ge ett bra underlag för att utveckla en bra och fungerande vård för våra patienter.

Rolf Zetterström

Arbete Metabolläkare på Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm

Gör på fritiden Vistas gärna i berg och på/i hav. Älskar skidåkning, långfärdskridskor och stortrivs i båt i Stockholms eller Bohusläns skärgård. Läser.

Bästa bok Mästaren och Margarita av Michail Bulgakov

Bästa film Frihet – den blå filmen och Casablanca

Bästa musik Verdis Requiem, Zbigniew Preisner och Joakim Thåström

Betyder mycket för mig Min familj, vänner, mitt arbete och naturen

Önskar inför framtiden En frisk familj och fortsatt roligt och stimulerande arbete

Uppdaterad: 2017-11-06
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion