Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Ta det på en höft - Planering och genomförande

Tips vid planering av livscaféer

 • Var gärna två coacher för livscaféerna.
 • Avsätt tid tillsammans för att förbereda livscaféet.
 • Planera och bestäm dag och tidpunkter för samtliga livscaféer innan start.
 • Skapa glädje i rummet vid träffarna, exempelvis tända ljus, ta med blommor.
 • Deltagarnas gemensamma liverfarenhet är plattformen för det lyckade livscaféeerna. Vi lär av varandra och alla ska få en chans att synas och göra sig hörda.
 • Låt ditt engagemang genomsyra livscaféet.
 • Ordna en förteckning över deltagarna med kontaktuppgifter.
 • Se till att alla deltagare får uppgifter om vilka cirkelledarna är med kontaktuppgifter.

Så här kan du lägga upp ett livscafé:

 • Börja en utomhuspromenad, eventuellt med gångstavar. Längre eller kortare runda, 15-30 minuter. Prata med olika deltagare under promenaden.
 • Fika tillsammans, gärna något hälsosamt.
 • Ha ett tema för dagen, till exempel "dagens gäst".
 • Diskutera det egna förbättringsarbetet i grupp ("livshjulet"). Samtala om de egna målen (Vad vill du uppnå?), resultat och förändring som leder till förbättring, råd och tips till varandra.
 • Lägg in korta pass med fysisk aktivitet under livscaféet.
 • Gör gärna en kortare sammanfattning om dagens livscafé, ett så kallat "caféblad", för att dela ut vid nästa träff.
 • Prata om de dagliga balansövningarna.
 • Låta gärna någon av deltagarna avsluta livscaféet genom att till exempel berätta om förbättringar som de egna livsstilsförändringarna har lett fram till. 

Förslag på upplägg

Förslag på hur du kan lägga upp "livscaféerna" och vad man kan ha för innehåll för de olika träffarna:

 

Träffar

Tid och plats

Innehåll

Hemuppgift till nästa träff

Introduktion 
 
 
 • Ta det på en höft - introduktion
 • Metoden: Mitt personliga förbättringsarbete - presentation
 • Muskelstyrka och balans - tester
Fundera på säkerheten i hemmet
Livscafé 1  
 • Gemensam fysisk aktivitet
 • Tankar och funderingar
 • Säkerhet i hemmet - teori och praktik
 • Goda exempel
 • Medicinska risker

Personligt förbättringsarbete: Säkerhet i hemmet

Livscafé 2  
 • Gemensam fysisk aktivitet
 • Tankar och funderingar
 • Personligt förbättringsarbete: Säkerhet i hemmet - uppföljning
 • Fysisk aktivitet - teori och praktik
 • "Höftskolan"

Förbered frågor till dietist

Personligt förbättringsarbete: Kropp och rörelse

Livscafé 3  
 • Gemensam fysisk aktivitet
 • Tankar och funderingar
 • Personligt förbättringsarbete: Kropp och rörelse - uppföljning
 • Kost och dryck (dietist)

Föra matdagbok under tre dagar

Personligt förbättringsarbete: Mat och dryck

Livscafé 4  
 • Gemensam fysisk aktivitet
 • Tankar och funderingar
 • Matdagboken - uppföljning (dietist)
 • Personligt förbättringsarbete: Mat och dryck - uppföljning

 • Matlagning tillsammans

Personligt förbättringsarbete: Sociala nätverk

Livscafé 5  
 • Gemensam fysisk aktivitet
 • Tankar och funderingar
 • Personligt förbättringsarbete: Sociala nätverk - uppföljning

Personligt förbättringsarbete: Fothälsa

Livscafé 6  
 • Gemensam fysisk aktivitet
 • Tankar och funderingar
 • Personligt förbättringsarbete: Fothälsa - uppföljning
 • Fothälsa - teori och praktik
 • Framtidstankar
 

Kontakt

Eva Timén
folkhälsoplanerare
eva.timen@rjl.se
Telefon 036-32 41 88, 076 806 41 88

Arbetsmaterial

Du kan skriva ut och häfta ihop materialet och dela ut vid livscaférna.

Tips

Tips på rörelser

Uppdaterad: 2018-01-15
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion