Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Litteratur - Barn som anhöriga

Litteraturlista Barn till föräldrar med psykisk ohälsa/beroendeproblematik

Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom eller som drabbas av plötslig död

 

Mod och mandat

Den 1 januari 2010 infördes en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen som ger hälso- och sjukvårdens verksamheter och dess personal skyldighet att särskilt beakta barnets behov av information, råd och stöd när en förälder har en psykisk sjukdom, är allvarligt somatiskt sjuk eller missbrukar. Detsamma gäller när en förälder oväntat avlider. Den nya lagstiftningen stärker barns rätt och ställer krav på att ett familjeorienterat synsätt utvecklas inom verksamheter som möter vuxna patienter inom de ovan nämnda grupperna. Beställ boken från Allmänna Barnhuset.

Allmänna Barnhuset (nytt fönster)

När en förälder plötsligt dör, att hjälpa barn genom trauma och sorg

Psykolog och psykoterapeut Ken Chesterson berättar i denna bok nödvändigheten av att berätta för barn och ungdomar när en förälder dör och hjälpa dem förstå vad som har hänt. Utifrån sina erfarenheter belyser han även vikten av att prata med de riktigt små barnen.  

Boken kan användas av psykologer, kuratorer, övrig sjukvårdspersonal, präster och begravningsentreprenörer såväl som av föräldrar och anhöriga.

Utbildning

Alla barn är allas barn

Alla barn är allas barn är en obligatorisk utbildning för all personal inom vuxenpsykiatrin i Jönköpings sjukvårdsområde. Utbildningen ger kunskap om barns situation då föräldrar drabbas av psykisk ohälsa och vilka möjligheter som finns för att underlätta för både barn och förälder. Vid behov förmedlar man stöd till dessa barn i sina vardagliga miljöer; BVC, förskola, skola, socialtjänst. Från och med 2010 ligger utbildningen i psykiatriska klinikens introduktionsprogram för nyanställd personal.

Film

De bortglömda barnen? Hur mår mamma?

De bortglömda barnen? Hur mår mamma? är en animerad film med handledning som beskriver problematiken kring psykisk sjukdom i familjen. Filmen kan visas för personal inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, men även för barn. Den är producerad av Psykiatrin inom Höglandet och Animationshögskolan i Eksjö.
Läs om filmen De bortglömda barnen? Hur mår mamma?

Vill du köpa filmen?

Filmen kostar 50 kronor och handledningen 25 kronor. Är du intresserad av att köpa filmen kan du göra det genom läkemedelsföretaget Lundbeck:

Litteratur

Mod och mandat - Ny lagstiftning stärker barn som anhöriga

Den 1 januari 2010 infördes en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen som ger hälso- och sjukvårdens verksamheter och dess personal skyldighet att särskilt beakta barnets behov av information, råd och stöd när en förälder har en psykisk sjukdom, är allvarligt somatiskt sjuk eller missbrukar. Detsamma gäller när en förälder oväntat avlider. Den nya lagstiftningen stärker barns rätt och ställer krav på att ett familjeorienterat synsätt utvecklas inom verksamheter som möter vuxna patienter inom de ovan nämnda grupperna.

Beställ eller ladda ner boken Mod och mandat från Allmänna Barnhusets hemsida (nytt fönster).

När en förälder plötsligt dör, att hjälpa barn genom trauma och sorg

Psykolog och psykoterapeut Ken Chesterson berättar i denna bok nödvändigheten av att berätta för barn och ungdomar när en förälder dör och hjälpa dem förstå vad som har hänt. Utifrån sina erfarenheter belyser han även vikten av att prata med de riktigt små barnen.
Boken kan användas av psykologer, kuratorer, övrig sjukvårdspersonal, präster och begravningsentreprenörer såväl som av föräldrar och anhöriga. (ISBN10:9197865982).

Vad är det med föräldrar? En handbok för barn och ungdomar som har en mamma eller pappa, som har psykiska problem

Tytti Solantus och Antonia Ringbom i samarbete med Västerbottens läns landsting, psykiatriska kliniken, Skellefteå där boken kan beställas, pris 8:-

Hur hjälper jag mitt barn? Handbok för föräldrar med psykiska problem

Tytti Solantus och Antonia Ringbom. Guiden kan beställas från Alma - samverkansgruppen för små barn till föräldrar med psykisk ohälsa, (ISBN: 978-633-04675). Beställs från och kostar ca 10-12 kronor styck.

Hur tar jag hand om mina barn? En handbok för föräldrar som oroar sig för sitt alkohol- eller drogbruk

Tytti Solantus, bilder Antonia Ringbom. Handboken kan beställas från Skellefteå & södra Lapplands psykiatriska klinik (ISBN 978-91-979386-4-8)

 

Uppdaterad: 2017-02-20
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion