Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa/beroendeproblematik

Det är viktigt att barn med föräldrar som har psykisk ohälsa och/eller missbruksproblem får det stöd de behöver. Att barnen ges möjlighet att prata med någon om hur de har det och att de får den information de behöver.

Arbetsgruppen Barn som anhöriga/BIP Ryhov

Arbetsgruppen BIP (Barn inom psykiatrin) består av representanter från Psykiatriska kliniken, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov och Barnhälsovården i Jönköpings län. Arbetsgruppen har ett samarbete med Socialtjänsten i Jönköpings kommun och kommunens psykiatri. Motsvarande nätverk finns även på Höglandet och Värnamo.

Månadsblad för barnombud inom psykiatrin i Jönköping

Månadsblad för barnombud inom psykiatrin i Jönköping

Uppdaterad: 2017-11-01
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion