Region Jnkpings ln Kvalitetsregister
plus.rjl.se/kvalitetsregister

Svenska palliativregistret

Hur skapar du en bestående god palliativ vård hos alla vårdgivare i ditt län dvs hur kan du göra de röda partierna i ''spindeln'' gröna?

 

Svenska palliativregistret i samarbete med Registercentrum Sydost och Qulturum i Region Jönköping län genomförde team under hösten 2013 och början på 2014 en förbättringsresa där deltagare från femton län deltog. Tanken var att de som leder vården och omsorgen i länet ska hitta några nyckelpersoner som likt ringar på vattnet kan föra budskapet vidare så att det till sist inte ska spela någon roll var i Sverige man vårdas den sista tiden i livet.

Svenska palliativregistret i samarbete med Registercentrum Sydost och Qulturum, Landstinget i Jönköpings län bjuder in till en ny förbättringsresa med start våren 2015. På denna hemsida kommer material från programmet att presenteras.

Kontakt

Annika O´Connor

Susanne Lundblad

Greger Fransson

Program

Coachträff 5 Mars

LS1 23 Mars

Mer information kommer

Mer information

Svenska palliativregistret

Qulturum

Uppdaterad: 2015-02-20
Rebecka Berger, Qulturum, Verksamhetsnära funktion