Region Jnkpings ln Kvalitetsregister
plus.rjl.se/kvalitetsregister

Senior alert

Senior alert är ett kvalitetsregister som finns tillgängligt via webben där varje person, 65 år eller äldre, registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Med hjälp av Senior alert vill man utveckla nya förebyggande arbetssätt som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg oavsett vem som tillhandahåller den. Senior alert är en del av Sveriges Kommuner och Landstings satsning på "Bättre liv för sjuka äldre" (nytt fönster).

Senior alert som grund för förbättringsarbete

Att arbeta med Senior alert innebär ett sätt att tänka och agera.

Senior alert handlar om ett helhetstänkande där registrering i Senior alert, ett vårdpreventivt arbetssätt, reflektion över resultat och förbätt­ringsarbete är de viktiga beståndsdelarna.

I Senior alert får verksamheter stöd att arbeta utifrån detta helhelstänk.

Senior utbildningar (nytt fönster)

 

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2013-11-13
Rebecka Berger, Qulturum, Verksamhetsnära funktion