Region Jnkpings ln Kvalitetsregister
plus.rjl.se/kvalitetsregister

SKaPa – Svenskt kvalitetsregister för Karies och Paradontit

Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa, har i samverkan med Qulturum under 2013 bedrivit ett utvecklingsprojekt. Projektet har fått anslag från den Nationella satsningen på Kvalitetsregisters utlysning under rubriken Användbara data. I november 2012 beviljades projektet ”Modell för systematiskt förbättringsarbete utifrån registerdata i SKaPa” medel.

Åtta tandvårdskliniker i Värmland, Jönköping och Östergötland har under ett halvårs tid arbetat med avgränsade projekt för att med hjälp av kvalitetsregister förbättra vården. Detta föregicks av cirka ett halvårs arbete med planering och förankring från projektledningens sida. I september 2013 redovisade klinikerna sina resultat hittills. Klinikerna i Skoghall, Sysslebäck och Filipstad (Folktandvården Värmland), Smålandsstenar och Norrahammar (Folktandvården Jönköpings län) samt Motala, Druvan och Lilla Torget (Folktandvården Östergötland) redovisade för varandra det arbete de gjort.

Några erfarenheter från projektet är sammanfattningsvis att:
 

  • Projektet har SKaPat tid för vårdutveckling
  • Det har varit bra både för projektledning och klinikerna att göra struktur och att reflektera
  • Ett antal medarbetare i tre organisationer har lärt sig mer om förbättringsarbete
  • Kvaliteten har höjts, eller är under utveckling, på ett antal områden
  • Arbetsformen kan komma till nytta inom andra områden
  • Engagemanget för vårdutveckling har ökat hos många medarbetare

Projektet beskrivs i projektrapporten i högerspalten, då projekttiden varit kort kommer resultatet fortsätta att följas under 2014 och Qulturum/RCSO fortsätter att stödja kvalitetsregistret i förbättringsarbete. Under slutet av våren 2014 kommer en uppdaterad projektrapport, som också innehåller en manual för att bedriva förbättringsarbete med hjälp av kvalitetsregister inom tandvård, att sammanställas.

Qulturum och Registercentrum Sydost planerar tillsammans med kvalitetsregistret SKaPa ett fortsatt förbättringsprojekt inom ramen för användbara data. Utifrån erfarenheter av förra årets förbättringsarbeten och Qulturums/RCSO:s kunskap kring förbättringsstatistik och visualisering av data kommer vi att utveckla utdatamöjligheter i kvalitetsregistret.

Kontakt

Peter Kammerlind,
Eva Werner,

Anna Trinks,

Ingela Kierkegaard Thudin,

Samarbetspartners


Qulturum, plus.rjl.se/qulturum
SKaPa, www.skapareg.se

Information


Projektrapport SKaPa, pdf. nytt fönster

 

Uppdaterad: 2014-02-11
Rebecka Berger, Qulturum, Verksamhetsnära funktion