Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Forskningsnytt

Länken nedan presenterar forskningsnytt från Region Jönköpings län där klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen ingår.

Forskningsnytt från Region Jönköpings län (Futurums webbplats)

Uppdaterad: 2017-11-01
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik