Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Cytokinen CXCL10 biomarkör för tjock- och ändtarmscancer

En studie som forskare vid Medicinsk diagnostik, Landstinget i Jönköpings län, gjort visar att cytokinen CXCL10 har betydelse för patienter med tjock- och ändtarmscancer.

Cytokinen CXCL10 är en substans som uttrycks av bland annat epitelceller som täcker tarmens insida, och av celler som har anknytning till inflammation såsom makrofager.

Högre nivåer av CXCL10 hos patienter med cancer

Forskarna har analyserat cancervävnad från tjock-och ändtarmen och närliggande frisk vävnad hos svenska patienter. Det de har funnit är att mängden CXCL10 är större i cancervävnad jämfört med i frisk vävnad hos samma patient. Nivåerna av CXCL10 i blodplasma är högre hos cancerpatienter än i en frisk kontrollgrupp.
– Vi hittade ännu högre nivåer av CXCL10 i blodplasma hos patienter med spridd cancer jämfört med hos patienter där cancern inte hade spridit sig. När vi undersökte genen för CXCL10, så kallad genotypning, såg vi skillnader hos patienterna i jämförelse med kontrollgruppen, förklarar Marita Skarstedt, biomedicinsk analytiker och en av deltagarna i studien.

Biomarkör för cancer i tjock- och ändtarm

Biomarkörer för tjock- och ändtarmscancer är viktiga att hitta. Att forskarna har funnit högre nivåer av CXCL10 i blodplasma hos patienter med cancer jämfört med i kontrollgruppen tyder på att cancers spridning kan vara kopplad till förhöjda mängder CXCL10 i blodplasma, menar Marita Skarstedt.
– En genvariant av CXCL10 kan vara en biomarkör för att hitta riskprofiler för tjock- och ändtarmcancer, men det krävs ytterligare undersökningar av flera patienter.

Mer information

Protein expression and gene polymorphism of CXCL10 in patients with colorectal cancer (nytt fönster)

Kontakt

Marita Skarstedt
Biomedicinsk analytiker
Medicinsk diagnostik, Landstinget i Jönköpings län
036–32 23 02

Jan Dimberg
Docent
Hälsohögskolan
070–591 39 08

Uppdaterad: 2014-09-22
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik