Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Större möjligheter att förutse hjärt- och kärlsjukdomar

Peter Blomstrand, överläkare inom klinisk fysiologi i Region Jönköpings län, har i en forskningsstudie tillsammans med andra forskar funnit faktorer som kan förutse hjärt- och kärlsjukdomar hos patienter med åldersdiabetes.  

– Vi har funnit att hjärtats diastoliska funktion, avslappningsfasen, mätt med ultraljudsteknik, innehåller viktig information om risken för att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, berättar Peter Blomstrand.  
Studien är ett samarbetsprojekt mellan Landstingen i Östergötlands och Jönköpings län, Hälsouniversitetet Linköping och Hälsohögskolan i Jönköping. Forskarna har försökt hitta faktorer som kan förutse kardiovaskulära sjukdomar (hjärt- och kärlsjukdomar) hos patienter med åldersdiabetes.

Ny kunskap om hjärtats funktion

Forskarna undersökte 406 kvinnor och män med åldersdiabetes i åldrarna 55-65 år från 13 vårdcentraler i Östergötlands län. Patienternas sjukdomshistoria, längd, vikt, blodtryck, blodfetter, blodsockernivå (HbA1c) samt hjärt- och kärlfunktion registrerades. Patienterna följdes i fem år och alla kardiovaskulära händelser som uppkom registrerades.
– Vänster hjärtkammares diastoliska funktion visade sig vara en viktig faktor för att förutse hjärtinfarkt och stroke, jämförbart med HbA1c och blodtryck. Genom att lägga ihop dessa faktorer får man ännu större möjligheter att förutse dessa sjukdomar och därmed ge förebyggande behandling till patienter som löper hög risk att drabbas, förklarar Peter Blomstrand och fortsätter:
– Det är en nyhet att den diastoliska hjärtfunktionen är så viktig. Resultaten gör att vi måste omvärdera synen på hjärtfunktionen och mekanismerna som leder till hjärt- och kärlsjukdomar.

Vetenskapligt publicerad

Forskargruppen har fått studien vetenskapligt publicerad i tidskriften European Heart Journal – Cardiovascular Imaging.
Artikelns titel är "Left Ventricular Diastolic Function, Assessed by Echocardiography and Tissue Doppler Imaging, is a Strong Predictor of Cardiovascular Events, Superior to Global Longitudinal Strain, in Patients with Type 2 Diabetes".

Kontakt

Peter Blomstrand
Överläkare, klinisk fysiologi, Region Jönköpings län
036–32 34 25

Uppdaterad: 2015-02-10
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri och rehabilitering