Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Screening förbättrar diagnostiken av EHEC hos barn

I en studie har forskare i Jönköpings län undersökt konsekvensen av att införa screening för EHEC (Enterohemorragisk E. coli) hos barn under tio år som lämnat avföringsprov, men där man inte misstänker EHEC. Studien visar att screening avsevärt förbättrar möjligheten att diagnosticera EHEC.

EHEC är en vanlig orsak till blodig diarré. Symptomen kan variera alltifrån milda icke blodiga till svåra blodiga diarréer samt även symptom utanför tarmen med sönderfall av röda blodkroppar, akut njursvikt och neurologiska symptom. Smittan kan spridas via kontakt med framför allt nötkreatur, men också via förorenat livsmedel eller vatten.

Utvärdera diagnostiska metoder

År 2003 införde Region Jönköpings län (dåvarande Landstinget) screening för EHEC hos barn under tio år med mag- och tarmsymtom för att utvärdera en bredare diagnostik vid misstänkt tarminfektion orsakad av bakterier.
Arbetet innebar dessutom att man kunde fastställa utsöndringstiden (tid för bärarskap) genom veckovis provtagning tills dess att patienten påvisade ett negativt EHEC-resultat.

Högre EHEC-förekomst än förväntat

– När vi jämförde prover där behandlande läkare beställt analys av EHEC och i den grupp som screenades hittade vi inga skillnader i förekomst eller allvarlighetsgrad av sjukdomen, berättar Andreas Matussek, docent/medicinsk chef klinisk mikrobiologi, Region Jönköpings län.
– Vi kunde dessutom visa att en mängd olika varianter av EHEC kan orsaka allvarlig sjukdom, vilket inte varit allmänt känt tidigare. Tidig diagnostik av EHEC är därför avgörande för att förhindra eller begränsa utbrott.

Stor variation i tid efter infektion

Forskarna i studien kunde påvisa EHEC i snitt tre veckor efter första provtagningen, men också stora variationer och en utsöndringstid på upp till åtta månader.
– Då en stor andel av barnen är i förskoleålder och använder blöja finns det risk för smittspridning, framhåller Andreas Matussek. Nya riktlinjer för uppföljning av EHEC kan leda till förbättrade möjligheter att förhindra smittspridning och utbrott.

Publicerad artikel

"Shiga Toxin-Producing Escherichia coli in Diarrheal Stool of Swedish Children: Evaluation of Polymerase Chain Reaction Screening and Duration of Shiga Toxin Shedding" (nytt fönster)

Kontakt

Andreas Matussek
Docent/Medicinsk chef klinisk mikrobiologi, Region Jönköpings län
036–32 27 83

Uppdaterad: 2015-02-19
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik