Region Jnkpings ln Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister
plus.rjl.sebpvk

Program och mötesplanering

Lärandeseminarierna är uppbyggda på de stegen: Fånga, Analysera och Förbättra.  I slutet av detta program deltagare kommer att kunna:

1) Fånga täckningsgrad (att få utdata när vi behöver den, kontinuerligt data)

2) Analysera och använda data (i verksamheten - handlingsplan)

3) Förbättra (genom att fånga och analysera kan vi förbättra vården)

 

Lärandeseminarium

Lärandeseminarium 1   25–26 april ledningsteam och förbättringsteam

Lärandeseminarium 2   23 maj förbättringsteam

Lärandeseminarium 3   10–11 september ledningsteam och förbättringsteam

Lärandeseminarium 4   22 oktober förbättringsteam

Lärandeseminarium 5   27–28 november ledningsteam och förbättringsteam

 

Arbetsuppgifter

 

Ledningsteam

Förberedelser inför LS1

Arbetsuppgift LS1–LS3

Arbetsuppgift LS3–LS5

 

Förbättringsteam

Förberedelser inför LS1

Arbetsuppgift LS1–LS2

Arbetsuppgift LS2–LS3

Arbetsuppgift LS3–LS4

Arbetsuppgift LS4–LS5

 

Möten för coach/kontaktpersoner

Coachmöte 1         9 och 15 april kl. 13.15-14.30  via adobe connect

Coachmöte 2         26 augusti  kl. 10.00-15.00 i Stockholm

Coachmöte 3         11 november kl. 10.00-15.00 i Stockholm med möjlighet till uppkoppling via  adobe connect kl.13.30-15.00

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2013-11-28
Agata Rukat, Qulturum, Verksamhetsnära funktion