Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Riktlinjer

Akutvård

Riktlinjer vid handläggning av patienter som söker akut sjukvård:
Riktlinjer för primärvårdens jourverksamhet

Ambulanssjukvård

Riktlinjer för ambulanssjukvården i Jönköpings sjukvårdsområde:
Ambulanssjukvården Jönköping (nytt fönster)

Andlig vård

Riktlinjer för andlig vård i Region Jönköpings län (nytt fönster)

Arbetsterapi

Arbetsterapiprogram och riktlinjer:
Arbetsterapi

Asylsökande och flyktingar

Vård av asylsökande och flyktingar

Avgifter

Patientavgifter i vården

Barn

Vårdprogram, riktlinjer, handläggningsråd och vårdrutiner:

Epidemi

Region Jönköpings läns planering inför en eventuell epidemi eller pandemi:
Epidemiplan för Region Jönköpings län (begränsad läsbehörighet)

Etik i vården

Om etikrådet och regionens etikarbete:
Etik i vården

Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet:
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Lagar, föreskrifter och förordningar

Lagar inom hälso- och sjukvårdsområdet finns i Region Jönköpings läns intranät:
Lagar och författningar inom hälso- och sjukvård, Region Jönköpings läns intranät (begränsad läsbehörighet, nytt fönster)

Föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Logopedi

Riktlinjer för logopedi

Läkemedel

Riktlinjer för läkemedelshantering

Riktlinjer för ApoDos i Jönköpings län

Mat och näring

Riktlinjer för mat och näring 2014-2018, Region Jönköpings län

Patienträttigheter

Om regler och rättigheter för patienten och vårdgivares skyldigheter:
Så fungerar vården, regler och rättigheter (nytt fönster)

Rehabilitering

Om rehabiliteringsgarantin i Jönköpings län:
Rehabiliteringsgaranti

Försäkringsmedicin och rehabiliteringsgaranti inom Region Jönköpings län:
Försäkringsmedicin inom Jönköpings län

Remisser

Regler för remisser och betalningsförbindelser inom Region Jönköpings län samt regler för specialistvårdsremisser:
Remisser

Riktlinjer för hantering av krav på vård av viss behandlare inom hälso- och sjukvård

Riktlinjer för Region Jönköpings län:
Hantering av krav på vård av viss behandlare inom hälso- och sjukvård

Samordnade vårdinsatser

Avtal och överenskommelser mellan Region Jönköpings län och kommunerna i länet:
Avtal och överenskommelser, samverkan kommun och landsting

Sjukgymnastik

Behandlingsriktlinjer, blanketter och aktuell information om sjukgymnastik:
Sjukgymnastik

Sjukresor

Regler för sjuk- och behandlingsresor finns i Region Jönköpings läns intranät:
Sjukresor (begränsad behörighet, nytt fönster)

Tandvård

Avtal, riktlinjer, handböcker med mera:
Tandvård - info för vårdgivare

Handböcker, manualer och vårdprogram för specialisttandvård:
Handböcker, vårdprogram och patientinformation, Odontologiska institutionen

Vårdgaranti

Riktlinjer för tillgänglighet finns i Region Jönköpings läns intranät:
Tillgänglighet, väntetider i vården och vårdgaranti, Region Jönköpings läns intranät (begränsad läsbehörighet, nytt fönster)

Vårdhygien

Vårdhygieniska riktlinjer för Region Jönköpings län:
Vårdhygieniska riktlinjer

Vårdplanering

Regelverk för vårdplanering och samverkansrutiner mellan Region Jönköpings län och kommunerna i länet:
Regelverk för vårdplanering

Vårdprevention

Verktyg och samlad information om riskbedömning och hur Region Jönköpings län förebygger fall, trycksår och undernäring:
Vårdprevention

Vårdriktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen

Regionala vårdriktlinjer är ett kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sydöstra sjukvårdsregionen. Dokumenten utgör ett regionalt beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet och innehåller även länkar till omvårdnad och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor:
Vårdriktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen (nytt fönster)

Äldre

Riktlinjer för äldrevård på det småländska höglandet på webbplatsen Esther:
Esther

Uppdaterad: 2017-12-06
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion