Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Ansvarig

Annika Löfstedt
Områdeschef
Rehabiliteringscentrum
Värnamo sjukhus
Region Jönköpings län
010-24 47 849 

Uppdaterad: 2016-12-02
Eva Allemark, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri och rehabilitering