Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedel

Förskrivning och hantering

Läkemedelskommittén är Region Jönköpings läns expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor. Kommittén verkar för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Förskrivarstöd, läkemedelshantering, rådgivande läkemedelslista med mera på webbplatsen för läkemedel:
Läkemedel

 

Uppdaterad: 2015-01-14
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion