Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Smittskydd och vårdhygien

Smittskydd och vårdhygien

Region Jönköpings län har ett uppdrag i att minimera smittsamma sjukdomars utbredning bland befolkningen, vilket är en av de viktigaste och mest basala grundpelarna för en god folkhälsa. Region Jönköpings län är rådgivande i vårdhygienfrågor inom sluten-, öppen- och tandvård samt kommunal omsorg i Jönköpings län. I nära samarbete med vården och mikrobiologiska laboratoriet, arbetar vi för att förebygga smittspridning inom all hälso- och sjukvård.

Smittskydd och vårdhygien i Jönköpings län

Strama - Samverkan mot antibiotikaresistens

Strama är en del av patientsäkerhetsarbetet inom Region Jönköpings län. Region Jönköpings län driver en strategigrupp för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens i Jönköpings län.

Strama - Samverkan mot antibiotikaresistens

Uppdaterad: 2017-09-25
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion