Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Smittskydd och vårdhygien

Smittskydd

Region Jönköpings län har ett uppdrag i att minimera smittsamma sjukdomars utbredning bland befolkningen, vilket är en av de viktigaste och mest basala grundpelarna för en god folkhälsa. Läs mer om smittskydd i Jönköpings län:

Smittskydd i Jönköpings län

Vårdhygien

Region Jönköpings län är rådgivande i vårdhygienfrågor inom sluten-, öppen- och tandvård samt kommunal omsorg i Jönköpings län. I nära samarbete med vården och mikrobiologiska laboratoriet, arbetar vi för att förebygga smittspridning inom all hälso- och sjukvård. Läs mer om vårdhygien i Jönköpings län:

Vårdhygien i Jönköpings län

Strama - Samverkan mot antibiotikaresistens

Strama är en del av patientsäkerhetsarbetet inom Landstinget i Jönköpings län. Region Jönköpings län driver en strategigrupp för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens i Jönköpings län. Läs mer om Region Jönköpings läns samverkan mot antibiotikaresistens:

Strama - Samverkan mot antibiotikaresistens

Mer om smittskydd och vårdhygien

Information om smittskydd och vårdhygien finns på en särskild webbplats där man bland annat hittar:

  • Smittskydd (anmälan av smittsamma sjukdomar, blanketter, förskola/skola, influensavaccination, smittskyddsblad, stick- och skärskador, tarminfektioner, vaccination)
  • Vårdhygien (rätt klädd och rena kläder, smittfriförklaring, stick och skärskador, vårdhygieniska riktlinjer)
  • STRAMA (samverkan mot antibiotikaresistens)
  • Utbildningar och kurser
  • Mätningar och statistik

Mer information på webbplatsen:
Smittskydd och vårdhygien (nytt fönster)

Uppdaterad: 2015-01-14
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion