Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Rehabilitering och hjälpmedel

Arbetsterapi

Information för den som jobbar med arbetsterapi i Jönköpings län. Gemensamma arbetsterapiprogram, projekt och utvecklingsarbete, blanketter och aktuell information bland annat finns på webbplatsen:
Arbetsterapi

Funktionsnedsättning

Information om olika funktionsnedsättningar och vilket stöd Region Jönköpings län erbjuder. På webbplatsen finns även information till personal som kommer i kontakt med frågor som berör funktionsnedsättningar, till exempel regler, rättigheter och policydokument:
Funktionsnedsättning

Habilitering

Region Jönköpings län erbjuder utredning, stöd och behandling till personer med funktionsnedsättning samt rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS. Uppdraget kan innefatta konsultationer till kommuner och andra myndigheter samt undervisning inom kompetensområdet för patient- och brukargrupper, personalgrupper och anhöriggrupper. Mer information på webbplatsen:

Hjälpmedel

På webbplatsen "Hjälpmedel i Jönköpings län" finns Region Jönköpings läns och kommunernas riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning. Webbplatsen är i första hand ett stöd till förskrivare av hjälpmedel:
Hjälpmedel i Jönköpings län

Hjälpmedelsområden:

Hjälpmedelscentralen ger råd och tillhandahåller hjälpmedel i länet. Hjälpmedelscentralens webbplats:
Hjälpmedelscentralen

Beställning av förbrukningsvaror

Kultur i vården

Beställning av verktyg för att förbättra den rumsliga miljön i behandlingsrum, patientrum och dagrum för att bidra till ett ökat välbefinnande hos patienten:
Verktyg för kultur i vården

Logopedi

Beställning

Rehabilitiering/försäkringsmedicin

Samlad information om försäkringsmedicin och Region Jönköpings läns rutiner och arbete med att förbättra sjukskrivningsprocessen samt länkar till Socialstyrelsens beslutsstöd för sjukskrivning och Försäkringskassans blanketter och intyg:
Försäkringsmedicin

Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Försäkringsmedicin, Nässjö vårdcentrum, utför försäkringsmedicinska utredningar för personer med långvarigt smärttillstånd i muskler och leder samt lindrig psykisk ohälsa:
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Försäkringsmedicin, Nässjö vårdcentrum

Sjukgymnastik

Webbplats för den som jobbar med sjukgymnastik i Jönköpings län. Här finns bland annat gemensamma behandlingsriktlinjer och aktuell information om sjukgymnastik i Region Jönköpings län: 
Sjukgymnastik

Uppdaterad: 2017-02-22
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion