Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Vårdval för vårdgivare

I Jönköpings län infördes vårdval i primärvården 2010 och vårdval i specialiserad ögonsjukvård 2014. 
Utgångspunkten är att vårdvalet ska:

  • stärka invånarnas inflytande
  • tillvarata och utveckla de professionella gruppernas kompetens
  • styra mot önskvärda resultat

Mer om vårdval

Mer om vårdval kan du som vårdgivare ta del av på webbplatsen Vårdval i Jönköpings län. Där finns blanketter, kontaktuppgifter och information om bland annat:

  • Uppdrag och villkor
  • Ersättning
  • Ansökan om godkännande
  • Invånarnas val och statistik
  • Styrande dokument
  • Uppföljning

Vårdval i Jönköpings län

Uppdaterad: 2015-07-21
Jenny Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård