Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Verksamhetsutveckling

Qulturum - centrum för utveckling för hälso- och sjukvård

Region Jönköpings läns centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård heter Qulturum. Qulturum syftar till att erbjuda kompetensförnyelse, möjligheter till reflektion och handledning i utveckling och förändring med hjälp av moderna hjälpmedel och förbättringsverktyg. Qulturum erbjuder också utveckling av arbetssätt och nya metoder för utvecklingsarbete samt utvärdering inom strategiskt viktiga förbättringsområden och ledarskap i hälso- och sjukvård:
Qulturum (nytt fönster)

Metodikum - kliniskt träningscentrum

Metodikum är Region Jönköpings läns länsgemensamma centrum för klinisk träning och medicinsk simulering. Det kliniska träningscentrat Metodikum vänder sig till medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg och erbjuder möjlighet till simuleringsträning, färdighetsträning samt kurser och utbildningar som utgår från behov i den kliniska vardagen:
Metodikum (nytt fönster)

FoUrum - utvecklingsarena för länets kommuner

FoUrum arbetar på uppdrag av länets kommuner för att stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom verksamheten. Utgångspunkten är att ge medborgarna inflytande, stärka den professionella kompetensen och integrera forskning och praktik.

Uppdaterad: 2015-01-05
Rebecka Berger, Qulturum, Verksamhetsnära funktion