Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Projektstöd och bidrag

Besök webbplatsen Utveckling i Jönköpings län (https://utveckling.rjl.se/) för mer information.

Bidrag till ideella föreningar och organisationer

Årligen ger Region Jönköpings län bidrag till ideella föreningar och organisationer som är verksamma i länet. 

Bidrag till ideella föreningar och organisationer

Kulturbidrag och stipendier

Region Jönköpings län ger ekonomiskt stöd till arrangörer och projekt inom de utvecklingsområden och kulturpolitiska aspekter som beskrivs i den regionala kulturplanen.

Kulturarrangörer kan söka arrangörsbidrag och större projekt kan söka utvecklingsbidrag. Region Jönköpings län delar dessutom årligen ut ett kulturstipendium och ett arbetsstipendium. Utöver dessa bidrag och stipendier får ett antal kulturella organisationer bidrag för att de främjar kulturell mångfald och konstnärligt skapande genom sin regionala kulturverksamhet. Läs mer om Region Jönköpings läns kulturbidrag och stipendier:

Kulturbidrag och stipendier (nytt fönster)

Stöd till regionala utvecklingsprojekt

Ett viktigt verktyg för att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är vår möjlighet att ge ekonomiskt stöd till program och enskilda projekt inom de strategiska utvecklingsområdena. Vi driver dessutom egna utvecklingsprojekt och ger råd och information till projektägare i länet som söker projektmedel från EU:s strukturfonder. Utvecklingsmedel kan i huvudsak sökas av offentliga aktörer, organisationer och föreningar. Enskilda personer eller privata företag kan endast undantagsvis söka stöd.

Stöd till regionala utvecklingsprojekt

Uppdaterad: 2017-08-03
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion