Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Forskningsresultat

Klinisk patientnära forskning

Inom Region Jönköpings län finns det möjligheter för medarbetare inom olika yrken att bedriva en klinisk, patientnära forskning vid sidan av det ordinarie arbetet på klinik. Resultatet av forskningen kan du se exempel på nedan.

Populärvetenskap

Forskningsartiklar och publikationer skrivs vanligen på engelska och språket är vetenskapligt och kan vara svårt att förstå om man inte är insatt. Därför ser vi gärna att forskaren skriver en populärvetenskalig sammanfattning av sin forskning.

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

Läs mer om forskningsnyheter inom Region Jönköpings län (nytt fönster)

Publicerade vetenskapliga arbeten

Vetenskapliga arbeten där Region Jönköpings läns medarbetare varit författare eller delförfattare (nytt fönster)

Avhandlingar av medarbetare

Avhandlingar skrivna av medarbetare inom Region Jönköpings län (nytt fönster)

Forskningsnyheter

Populärvetenskapliga artiklar om forskning inom Region Jönköpings län (nytt fönster)

ST-läkare

Vetenskapliga arbeten ST-läkare inom primärvården (nytt fönster)

Primärvårdens FoU-enhet

Rapporter från Primärvårdens FoU-enhet (nytt fönster)

FoUrum, kommunernas FoU-plattform

Publicerat från FoUrum (nytt fönster)

 

 

 

Mer information om forskning inom Region Jönköpings län

Futurums webbplats (nytt fönster)

Uppdaterad: 2015-02-04
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion