Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Vill du forska?

Sök anslag från Region Jönköpings län

Medarbetare inom Region Jönköpings län kan söka anslag för att bedriva klinisk, patientnära forskning. Futurum - akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings läns enhet för forskning, fördelar forskningsanslag.
Sök Region Jönköpings läns forskningsanslag (nytt fönster)

Handledare

Det finns handledare inom flera forskningsområden, både i primärvården och sjukhusvården. Har du frågor om handledare, statistikstöd, etisk granskning och spridning av forskningsresultat, kontakta Futurum:

Medicinska fackbiblioteken - Futurum

Medicinska fackbiblioteken spelar en viktig roll för utbildning, forskning och klinisk verksamhet inom Region Jönköpings län. Här kan du få handledning vid datasökning och hjälp med att ta fram  material som behövs för forskning och utveckling.
Mer information om Region Jönköpings läns bibliotek (nytt fönster)

Mer information

Har du frågor om forskning inom Region Jönköpings län - hör av dig!

Uppdaterad: 2015-01-05
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion