Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Information om VFU

Praktisk information om kontaktpersoner, resor, boende med mera som gäller den verksamhetsförlagda utbildningen inom hälso- och sjukvård i Region Jönköpings läns verksamheter.

Information om verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård

Information till olika studentgrupper (nytt fönster)

Examensarbeten

Läkarprogrammet

Du har möjlighet att göra "Vetenskap och lärande, det självständiga arbetet" inom Region Jönköpings län.
Läkarprogrammet termin 6, lista med förslag på arbeten (nytt fönster)

Kunskapsstöd till studenter och studenthandledare

På Region Jönköpings läns fem bibliotek kan du söka information om hälsa och sjukdomar, låna böcker och andra media. Biblioteken erbjuder ett stort urval medicinska tidskrifter i både tryckt och elektronisk form.

På medicinska fackbiblioteken kan du få handledning vid datasökning och hjälp med att ta fram material som behövs för forskning och utveckling.

Region Jönköpings läns bibliotek (nytt fönster)

Verksamhetsförlagd utbildning i kommunal verksamhet

Verksamhetsförlagd utbildning utgör också en del av kommunernas uppdrag. Det är av stor betydelse att studenterna får en positiv bild av kommunen som arbetsgivare och till att arbeta inom socialtjänstens verksamheter efter avslutad examen. Arbetet med att samordna och utveckla VFU i länets kommuner görs i samverkan med högskolan.

Verksamhetsförlagd utbildning, FoUrum social välfärd (nytt fönster)

Futurum - akademin för hälsa och vård

Futurum är den del av Region Jönköpings län som har ett övergripande ansvar för frågor som rör verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Har du frågor angående VFU - hör av dig!

Futurums webbplats

Uppdaterad: 2016-05-12
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion