Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionalt smärtnätverk, Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionalt smärtnätverk i Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson

Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
tel 036-32 26 05

Planerade möten

Nätverksträffar

Referenser

Referenslitteratur

NRS - Nationella registret för smärtrehabilitering

Uppdaterad: 2015-05-28
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion