Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Rond, foto: Jenny Lindberg

Om verksamhetsförlagd utbildning

Under nästan 9 000 veckor per år tar Region Jönköpings län emot studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning på kliniker, vårdcentraler och andra arbetsplatser.

Det är ett spännande och utvecklande arbete som ofta innebär ett ömsesidigt lärande, menar många av de handledare som möter studenter i sitt dagliga arbete.

Avtal

Enligt avtal tar vi i första hand emot studenter från Hälsouniversitetet i Linköping, Högskolan i Jönköping samt enstaka studentgrupper från Högskolan i Skövde, Göteborgs och Uppsala universitet.

Om avtal inte finns

För studenter från andra utbildningsorter som vill göra VFU inom Region Jönköpings län gäller andra villkor. Studenter från de lärosäten Regionen har avtal med har dock högsta prioritet. I detta fall är det upp till kliniken att avgöra om det finns möjlighet att erbjuda VFU-plats. Vid förfrågan ta direkt kontakt med studentansvarig på aktuell klinik.

Även studenter från andra utbildningar som lärarstudenter, informatörsstudenter, teknikstudenter med flera har möjlighet att göra VFU inom Regionen efter överenskommelse med verksamhet.

Observera att det i detta fall är viktigt att ta reda på vilka försäkringar som gäller för den studerande.

Uppdaterad: 2015-09-02
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion