Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Taggmoln gällande kulturkartläggningsenkäten

Kulturkartläggning Jönköpings län

En nulägesbeskrivning

Kulturkartläggningen är en nulägesbeskrivning, ett material som arbetas fram både på kommunal och regional nivå. Kulturkartläggningen är bilaga till den gällande kulturplanen.

Alla kommuner besvarar en enkät varje år angående kulturinsatserna i länet. Enkäten skickas ut varje år till kulturcheferna. Enkäten handlar framför allt om kommunernas egna verksamhet, men inte enbart. Även övriga kulturinsatser i kommunerna ingår, där ibland den ideella sektorns initiativ. Det är därför nödvändigt med samråd på lokal nivå.

Ett dynamiskt verktyg för länets kulturliv

Syftet med kartläggningen är att skaffa ett användbart och dynamiskt verktyg för alla fria och offentliga kulturaktörer, att sprida information om möjligheter och kontakter. Att utgöra ett kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet med att utveckla Jönköpings läns kulturliv. Syftet är även att kunna identifiera de eventuella brister på kunskap inom specifika områden som kan finnas inom de berörda kommunerna och regionen, såsom förbättringsområden, statistik m.m. Ett sätt att lyfta fram aktuella frågor som kanske inte har än så länge praktiska svar inom varje kommun.

Syftet med kartläggningen är t.o.m. att identifiera kulturinsatser med potentiell regional betydelse, samt identifiera vilka förutsättningar det finns för projekt med regional betydelse.

Samråd

För att ta fram enkäten och identifiera relevanta frågor inför kartläggningen har samråd ägt rum med följande regionala aktörer:

 • Kultur och utveckling (Bild och form, Dans, Film, Hemslöjd, Regionbibliotek)
 • Smålands Musik och Teater
 • Jönköpings läns bildningsförbund
 • Jönköpings läns folkrörelsearkiv
 • Jönköpings läns museum
 • Riksteatern Jönköpings län.

Samråd med kommunerna ingår också i processen.

Kulturkartläggningens innehåll

Enkäten är strukturerad enligt följande:

 1. Om kulturlivets utgångspunkter (Region Jönköpings läns och kommunernas organisation, kulturpolitik, samverkan med civilsamhället, kulturbudget, prioriterade grupper, kulturliv, kulturkommunikation)

 2. Om utvecklingsområden, kategorier som redan nämns i kulturplanen, det vill säga:
  -
  scenkonst (teater, dans och musik)
  -
  bild och form
  - m
  useiverksamhet och kulturarv
  -
  arkivverksamhet
  -
  filmkulturell verksamhet
  -
  hemslöjdsfrämjande verksamhet
  -
  biblioteksverksamhet
  -
  litteratur
  -
  folkbildning.

Särskilda kulturkartläggningar

Parallellt genomför Region Jönköpings län korta särskilda kartläggningar.

Kontaktperson

Jörgen Lindvall
Kulturchef, Region Jönköpings län 
010-242 45 25

Övergripande kulturkartläggningar

Kulturkartläggning 2015

Kulturkartläggning 2014

Kulturkartläggning 2013

Kulturkartläggning 2012

Kulturkartläggning 2011

Uppdaterad: 2017-06-29
Jörgen Lindvall, Kultur och utveckling