Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kulturdatabasen.se - projektbidrag

Om Kulturdatabasen projektbidrag, Region Jönköpings län

Projektbidrag är ett samlingsnamn för diverse fria sökbara bidrag och stipendier för kultursektorn. Kulturdatabasen.se - projektbidrag är ett webbverktyg som underlättar samordningen av de uppgifter som behövs för en komplett ansökan respektive redovisning.

Kulturdatabasen.se - projektbidrag är en webbapplikation som ska användas för

  • ansökan och redovisning av arrangörsbidrag
  • ansökan och redovisning av utvecklingsbidrag
  • ansökan och rekommendation om kultur- och arbetsstipendium

Snabbhjälp kulturdatabasen.se - projektbidrag

Kulturdatabasen.se - projektbidrag (nytt fönster)

 

Kontaktperson

Systemförvaltare

Uppdaterad: 2016-10-18
Jörgen Lindvall, Kultur och utveckling