Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Feriepraktik inom kultur och civilsamhälle

Ett regionalt projekt för att skapa feriepraktik för ungdomar inom kultur, föreningsliv och civilsamhälle 2017 i Jönköpings län. Detta är en del av regionens arbete att utveckla och stärka kulturen i hela länet. Region Jönköpings län vill stärka föreningslivet inom kultur i samarbete med kommunerna. Förhoppningen är att detta leder till att fler ungdomar får möjlighet till en positiv sysselsättning under sommaren.

Formulär för att ta del av projektmedel

Via formuläret anmäler kommunen aktiviteter för att få ta del av medel för  feriepraktik inom kultur, civilsamhälle och föreningsliv 2017.

Sökande organisation

Organisationsnamn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Ort

Bankgiro

 

Kontaktperson

Namn

Telefon

E-postadress

 

Handledare

Namn

Telefon

E-postadress

Datum för handledarinformation

 

Ev ytterligare handledare

Namn

Telefon

E-postadress

Datum för handledarinformation

 

Ev ytterligare handledare

Namn

Telefon

E-postadress

Datum för handledarinformation


Beskrivning av aktivititeter

Beskrivning av kommunens aktiviteter

Hur många ungdomar anställs?

Samverkar ni med annan part? Om ja, ange vem och hur

 

Eventuella bilagor mailas separat till


 


 

Redovisning och utbetalning

Bidrag betalas ut efter att alla feriepraktikveckor är genomförda och redovisningsmallen är ifylld och är inlämnad till Region Jönköpings län.

Kontakt

Lisa Arfwidson
Projektkoordinator
Kultur och utveckling, Region Jönköpings län
076-138 76 53

Uppdaterad: 2017-05-09
Lisa Arfwidson, Kulturprojekt