Region Jnkpings ln DISA - Din inre styrka aktiveras
plus.rjl.se/disa

Disainspirerat

Materialet som är knutet till DISA är modulbaserat och ska följas om evidensen ska säkerställas. DISA-metoden i sin helhet är uppbyggt utifrån 10 moduler där det finns ett syfte med att de ska följas i tur och ordning. Däremot kan man mycket väl använda vissa delar och på så sätt arbeta DISA inspirerat.

Kontakt

Håkan Carlsson
DISA-instruktör
070-610 17 20

Veronica Ottosson
Folkhälsoutvecklare
010-24 350 38

 

Uppdaterad: 2017-08-07
Veronica Ottosson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion