Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Samverkan med patienter och brukare

Nätverket för unga vuxna

Webbplats för ett nätverk med deltagare från Jönköpings kommun, Region Jönköpings län, Högskolan i Jönköping, Södra Vätterbygdens folkhögskola, Mullsjö folkhögskola och Svenska kyrkan. Deltagarna är personer som möter unga vuxna i sitt arbete avseende psykisk hälsa. Här samlas anteckningar, information kring träffar och kontaktuppgifter:
Nätverket Unga vuxna (nytt fönster)

Uppdaterad: 2015-01-07
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion