Region Jnkpings ln Bild och form
plus.rjl.se/bildochform

Offentlig konst

Offentlig konst

Bild och form / Gestaltning, Region Jönköpings län ansvarar för den offentliga konsten inom Region Jönköpings län. De konstnärliga gestaltningarna i regionens lokaler syftar till att skapa attraktiva miljöer för patienter, personal och besökare.  I Region Jönköpings läns lokaler finns cirka 15 000 konstverk. Region Jönköpings län köper kontinuerligt in konst till ny- och ombyggnad och till befintliga lokaler.


Ambitionen är att hålla hög konstnärlig nivå i samklang med verksamheternas egna specifika behov. Den konstnärliga gestaltningen i regionens lokaler syftar till att låta patienter, anhöriga och arbetstagare i civilsamhället få ta del av aktuell samtidskonst och bidra till en attraktiv miljö. Inköp av löskonst görs specifikt till aktuella och kommande projekt i vårdmiljö. Inköp görs från en variation av gallerier, konsthallar, konstmässor och föreningar med fokus på samtida professionella verksamma konstnärer, både regionala, nationella och internationella och avser att stödja verksamma konstnärer.

Enprocentsregeln

Sedan 2016 implementerar Region Jönköpings län enprocentsregeln för nya och större ombyggnationer. Vi arbetar just nu med implementeringen och kvalitetssäkringen av enprocentsregeln. Detta utvecklas i samråd med projektledare, referensgrupper och vi använder Konstpool som plattform för upphandlingar. 

Riktlinjer

  • Att skapa attraktiva miljöer för patienter, personal, och besökare

  • Att hålla hög konstnärlig nivå i samklang med verksamheternas specifika behov

  • Inköp avser även att ge stöd till etablerade professionella konstnärer samt stödja unga nyutbildade konstnärer

  • Inköp görs från en variation av gallerier, konsthallar, konstmässor och föreningar med fokus på samtida professionella verksamma konstnärer, både regionala, nationella och internationella

  • Sedan 2016 implementerar Region Jönköpings län enprocentsregeln för nya och större ombyggnationer

  • Vid inköp av offentlig konst ska jämställdhet, mångfald, ålder och etnicitet beaktas.

 

Kunskapsutveckling

Bild och form / Gestaltning deltar även i diskussioner kring offentlig konst och besöker konferenser som arrangeras av bland annat Statens konstråd, Konstfack, det Nationella Nätverket för offentliga konstverksamheter och Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers.

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Susanne Nilsson
Samordnare för konst i Region Jönköpings län
Kultur och utveckling
Bild och form, teknik
010-242 59 94, 0725-72 66 10

Peter Johansson/Ove Nykvist
Konsttekniker
Kultur och utveckling
Bild och form, teknik
010-242 59 94, 0703-53 71 21

 

 

För information om beställningar och felanmälningar hänvisas Regionens verksamheter till intranätet: "Beställ tjänster"/"konst".

Uppdaterad: 2017-06-01
Susanne Nilsson, Kultur och utveckling