Region Jnkpings ln Bild och form
plus.rjl.se/bildochform

Eric Van Hove, Från Nya Smålands seminarium på Vandalorum 2016

Interregionalt samarbetsprojekt: 

Nya Småland

 

Nya Småland är ett samarbete mellan ett antal konstinstutioner och ett universitet i tre regioner på initiativ av Vandalorum, Region Jönköpings län, Kalmar Konstmuseum, Kulturparken Småland och Växjö Konsthall. 2016 är ett pilotår för projektet som vill omdefiniera bilden av Småland genom att kombinera internationell samtidskonst, formgivning och kritiskt tänkande med lokal kunskap och erfarenhet för att ompröva Smålands politiska, sociala och estetiska landskap. Detta första år kommer att inkludera ett antal publika och icke-publika platformar som ett led i att formulera långsiktiga relationer.

 

Arbetsgruppen för Nya Småland 2016:

Projektledare: Jonatan Habib Engqvist och Mike Bode

Elna Svenle, Museichef, Vandalorum

Martin Schibli. Konstnärlig ledare, Växjö konsthall

Nicolas Hanson, Avdelningschef kultur & konst, Växjö kommun

Petter Eriksson, Programansvarig, Kulturparken Småland

Joanna Sandell, Museichef, Kalmar konstmuseum

 

www.nyasmaland.se

Nya Småland genomförs med stöd från Kulturrådet, Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län.

 

 

 

Kontakt

Jonatan Habib Engqvist,
projektledare för Nya Småland 

 

Uppdaterad: 2016-06-22
Dan Nilsson, Kultur och utveckling