Region Jnkpings ln Bild och form
plus.rjl.se/bildochform

Höstsalong för anställda

Bild och form inom Kultur och utveckling arbetar idag mer och mer med utvecklingsfrågor kring konsten snarare än utställningsverksamhet. Vi har ett tydligt kunskapsbärande uppdrag och samordnar projekt med andra aktörer i länet för att sätta fokus på bildkonsten.

Vi stödjer naturligtvis alla konstaktörer i länet och har upplåtit vår utställningslokal på Länssjukhuset Ryhov till just konst- och konstnärsföreningar. 

När det gäller Höstsalong för landstingsanställda har vi tyvärr inte i dagsläget hittat någon arrangör som vill vara med och arrangera, men vi hoppas på en lösning till nästa år. 

 

 

 

 

 


 

Kontaktpersoner

Mike Bode
036-32 59 11

Märit Lundsten
036-32 62 46


 

Uppdaterad: 2015-01-22
Märit Lundsten, Kultur och utveckling