Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Handledare med doktorand, foto: Smålandsbilder.se

Resurspersoner och samverkan

Futurum finns där patienterna är

De flesta av Futurums medarbetare arbetar också kliniskt och har daglig kontakt med patienter och verksamhet. Det finns också flera resurspersoner från andra verksamheter som är kopplade till Futurum - akademin för hälsa och vård.

Resurspersoner Forskning

Resurspersoner Verksamhetsförlagd utbildning

Samverkan

Ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter är en förutsättning för att följa med i utvecklingen och använda resurser på bästa sätt. Futurum har interna och externa samarbetspartners.

Jönköping Academy

The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare är ett samarbete mellan Region Jönköpings län, högskolan i Jönköping och länets kommuner.

Jönköping Academy bidrar till att ta fram och nyttiggöra kunskap om förbättring och ledarskap inom vård och omsorg genom bland annat forskning samt en master och magisterutbildning inom förbättringskunskap och ledarskap.

Mer information på Jönköping Academys webbplats

Qulturum

Region Jönköpings läns utvecklingsenhet och ett centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård. Här finner du stöd och hjälp för arbetet att ändra arbetssätt och system.

Mer information på Qulturums webbplats

FORSS

Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS) är ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Kalmar, Kronoberg och Östergötlands och Hälsouniversitetet i Linköping. FORSS övergripande syfte är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling – särskilt inom kliniska, patientnära problemområden.

Mer information på FORSS webbplats

Högskolan Jönköping

Region Jönköpings län har avtal gällande studenters VFU med Högskolan i Jönköping

Mer information på Högskolans webbplats

Hälsouniversitetet Linköping

Region Jönköpings län har avtal gällande studenters VFU med Linköpings universitet, Regionen är också upplåten enhet till universitetet.

Mer information på Linköpings universitets webbplats

Uppdaterad: 2017-11-13
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion